Exkurze – 3.KP obor Kuchař sraz 7:50 před vrátnicí firmy Bivoj a.s., ulice Těšínská; organizuje Mgr. Moravcová

Suplování:   Pondělí 18.2.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 15.2.2019 (11:07)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.KP

 

EX

EX

EX

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mikulová Zuzana (SEM)

 

-

-

-

-

-

Ste

..

     

Moravcová Jiřina (Doh)

 

Mil

Fo

..

             

Pláničková Lenka (SEM)

 

-

-

-

Pr

Pr

Ste

..

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Baštincová Alena

6.hod

výměna >>

MAT

1.KŘ

 

na 19.2. 2.hod

Burdová Veronika

7.hod

přesun >>

AGJ

1.PO (AGJ2)

 

na 20.2. 6.hod

Ehlerová Jana

6.hod

výměna <<

OBN

1.KŘ

(1)

z 19.2. 2.hod

 

před 1. hodinou dohled Šatny, zadní vchod a dvůr

 

Foltisová Miroslava

2.hod

supl. (Mr Doh)

SVY

1.KČ

(8)

za odpadlou

Imrýšková Karin

před 2. hodinou dohled Šatny, zadní vchod a dvůr

 

Milerská Renata

1.hod

supl. (Mr Doh)

NEJ

3.Č

(10)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

NEJ

3.KP (KUCh)

 

Exkurze

Praisová Jana

4.hod

spojeno (Plá SEM)

ICT

2.KA (ICT1)

(Pč 2)

 
 

5.hod

spojeno (Plá SEM)

ICT

2.KA (ICT1)

(Pč 2)

 

Stejskalová Veronika

6.hod

supl. (Mi SEM)

LIV

1.PO (S1)

(11)

výměna

 

6.hod

spojeno (Plá SEM)

LIV

1.PO (S2)

(11)

 

Tkadlečková Hana

7.hod

přesun <<

DEJ

1.PO

(11)

z 20.2. 0.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.KČ

2.hod

SVY

 

(8)

supluje

Foltisová Miroslava

(Mr)

1.KŘ

6.hod

OBN

 

(1)

výměna <<

Ehlerová Jana

z 19.2. (Út) 2.hod

 

6.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 19.2. (Út) 2.hod

1.PO

6.hod

LIV

S1

(11)

supluje

Stejskalová Veronika

(Mi)

 

6.hod

LIV

S2

(11)

spojí

Stejskalová Veronika

(Plá)

 

7.hod

DEJ

 

(11)

přesun <<

Tkadlečková Hana

z 20.2. (St) 0.hod

 

7.hod

ICT

S1

 

odpadá

 

(Mi)

 

7.hod

AGJ

AGJ2

 

přesun >>

 

na 20.2. (St) 6.hod

2.PC

7.hod

ICT

   

odpadá

 

(Plá)

2.KA

4.hod

ICT

ICT1

(Pč 2)

spojí

Praisová Jana

(Plá)

 

5.hod

ICT

ICT1

(Pč 2)

spojí

Praisová Jana

(Plá)

3.Č

1.hod

NEJ

 

(10)

supluje

Milerská Renata

(Mr)

3.KP

skup KUCh: 1.- 3. hod Exkurze

Pedagogický dohled u třídy:

3.KP (KUCh), 1.- 3. hod - Moravcová Jiřina

 

 

Suplování:   Úterý 19.2.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 15.2.2019 (11:07)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.PO

             

OD

     

2.PC

             

OD

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Farkašová Jiřina (Ls)

   

Li

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Baštincová Alena

2.hod

výměna <<

MAT

1.KŘ

(1)

z 18.2. 6.hod

 

7.hod

odpadá

MAT

2.PC

 

Odpadá hodina

Ehlerová Jana

2.hod

výměna >>

OBN

1.KŘ

 

na 18.2. 6.hod

Lichnovská Vladislava

2.hod

spojeno (Fa Ls)

SUR

2.PC (CUK)

(3)

 
 

2.hod

změna

TEC

2.PC (PEK)

(3)

 

Mikulová Zuzana

7.hod

odpadá

ICT

1.PO (S2)

 

Odpadá hodina

Petržela Pavel

7.hod

přesun >>

CHE

2.KA

 

na 21.2. 4.hod

Quisová Soňa

3.hod

přesun >>

ZDR

2.KA

 

na 22.2. 2.hod

Stejskalová Veronika

0.hod

přesun <<

LIV

2.KA

(6)

z 21.2. 4.hod

 

3.hod

přesun <<

CJK

2.KA

(6)

z 22.2. 3.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.KŘ

2.hod

MAT

 

(1)

výměna <<

Baštincová Alena

z 18.2. (Po) 6.hod

 

2.hod

OBN

   

výměna >>

 

na 18.2. (Po) 6.hod

1.PO

skup S2: 7. hod Odpadá hodina

2.PC

2.hod

SUR

CUK

(3)

spojí

Lichnovská Vladislava

(Fa)

 

2.hod

TEC

PEK

(3)

změna

Lichnovská Vladislava

 
 

7. hod Odpadá hodina

2.KA

0.hod

LIV

 

(6)

přesun <<

Stejskalová Veronika

z 21.2. (Čt) 4.hod

 

3.hod

CJK

 

(6)

přesun <<

Stejskalová Veronika

z 22.2. (Pá) 3.hod

 

3.hod

ZDR

   

přesun >>

 

na 22.2. (Pá) 2.hod

 

7.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 21.2. (Čt) 4.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři