Obor Řezník – praktické vyučování
Obor Prodavač – praktické vyučování

Suplování:   Středa 19.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 18.12.2018 (10:04)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.KP

 

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

     

2.KŘ

 

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

     

3.CV

 

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Ehlerová Jana

6.hod

odpadá

EKO

2.KŘ (ŘEZ)

 

Praktické vyučování

Foltisová Miroslava

5.hod

odpadá

PRG

1.KP (PRO)

 

Praktické vyučování

 

7.hod

odpadá

ABI

2.KŘ (ŘEZ)+

 

Praktické vyučování

Lichnovská Vladislava

1.hod

odpadá

TEC

2.KŘ (ŘEZ)+

 

Praktické vyučování

 

2.hod

odpadá

TEC

2.KŘ (ŘEZ)+

 

Praktické vyučování

 

4.hod

odpadá

TEC

3.CV (ŘEZ)

 

Praktické vyučování

Změny v rozvrzích tříd:

1.KP

skup PRO: 1.- 7. hod Praktické vyučování

2.KŘ

skup ŘEZ: 1.- 7. hod Praktické vyučování

3.CV

skup ŘEZ: 1.- 7. hod Praktické vyučování

 

 

Obor Řezník – praktické vyučování
Obor Prodavač – praktické vyučování

KA: Kdo může, pomůže...
Charitativní sbírka oděvů, kabelek, obuvi – organizuje Mgr. Foltisová, váží – Mor, Li, balení do pytlů – Ehl, Plá, Ra

Suplování:   Čtvrtek 20.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 18.12.2018 (10:04)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.ČK

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

1.KP

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

PRV

PRV

     

1.PO

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

1.PV

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

2.K

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

2.ČK

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

2.KŘ

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

PRV

     

2.PO

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

3.KŘ

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

3.CV

 

TH

K,A

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Burdová Veronika (Doh)

 

-

-

..

..

..

         

Ehlerová Jana (Doh)

 

..

..

..

..

-

         

Foltisová Miroslava (Doh)

 

..

-

..

..

..

         

Hendrychová Hana (Doh)

 

..

..

..

..

..

         

Imrýšková Karin (Doh)

 

..

..

-

..

..

         

Jančíková Petra (Doh)

 

..

..

-

..

..

         

Knorová Lenka (Doh)

 

..

..

..

-

-

         

Lichnovská Vladislava (Doh)

 

..

-

..

..

..

         

Milerská Renata (DOV)

 

-

-

-

-

-

-

..

     

Moravcová Jiřina (Doh)

 

..

-

..

-

..

         

Petržela Pavel (Doh)

 

..

..

..

-

-

         

Pláničková Lenka (Doh)

 

-

-

-

-

..

         

Quisová Soňa (Doh)

 

-

-

-

..

..

         

Raabová Pavla (Doh)

 

..

..

..

..

-

         

Stacho Jiří (DOV)

 

-

-

-

-

-

..

-

     

Stejskalová Veronika (Doh)

 

-

..

..

-

-

         

Vaculová Ivana (Doh)

 

..

-

..

..

..

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Baštincová Alena

5.hod

odpadá

MAT

1.KP

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

MAT

1.ČK

 

Odpadá hodina

Burdová Veronika

6.hod

odpadá

AGJ

2.K (AGJ1)

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

AGJ

2.PO (AGJ2)

 

Odpadá hodina

Ehlerová Jana

6.hod

odpadá

OBN

3.CV

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

OBN

2.ČK

 

Odpadá hodina

Farkašová Jiřina

1.hod

odpadá

SUR

3.CV (CUK)

 

Třídnická hodina

 

2.hod

odpadá

NAV

2.ČK

 

Kultura a pod. akce

 

3.hod

odpadá

TEC

3.CV (CUK)

 

Kultura a pod. akce

 

4.hod

odpadá

SUR

1.PV (PEK)+

 

Kultura a pod. akce

Foltisová Miroslava

6.hod

odpadá

PSV

2.KŘ (KAD)

 

Odpadá hodina

Halšková Jaromíra

1.hod

odpadá

DEJ

1.PO

 

Třídnická hodina

Imrýšková Karin

6.hod

odpadá

LIV

1.PV

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

CJK

2.K

 

Odpadá hodina

Lichnovská Vladislava

6.hod

odpadá

SAZ

3.KŘ (PEK)

 

Odpadá hodina

Mikulová Zuzana

4.hod

odpadá

PEK

1.PO (S1)

 

Kultura a pod. akce

 

7.hod

odpadá

ICT

1.PO (S2)

 

Odpadá hodina

Moravcová Jiřina

6.hod

odpadá

STL

2.ČK (ČIŠ)

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

NAV

1.ČK

 

Odpadá hodina

Pláničková Lenka

7.hod

odpadá

ICT

2.PO (S1)

 

Odpadá hodina

Praisová Jana

7.hod

odpadá

FYZ

1.PV

 

Odpadá hodina

Quisová Soňa

7.hod

odpadá

AGJ

3.CV (AGJ)+

 

zrušeno

Raabová Pavla

6.hod

odpadá

VVY

3.KŘ (KAD)

 

Odpadá hodina

Rittmannová Anna

2.hod

odpadá

TEC

1.PV (PEK)+

 

Kultura a pod. akce

 

6.hod

odpadá

BIE

1.KP

 

zrušeno

Tkáčová Jana

2.hod

odpadá

TEV

1.ČK (TEVd)+

 

Kultura a pod. akce

 

3.hod

odpadá

BIE

1.PV

 

Kultura a pod. akce

 

4.hod

odpadá

TEV

2.KŘ

 

Kultura a pod. akce

 

5.hod

odpadá

TEV

2.K

 

Kultura a pod. akce

 

6.hod

odpadá

TEV

1.PO

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

TEV

1.KP (TEVd)+

 

zrušeno

Vaculová Ivana

6.hod

odpadá

APE

2.PO

 

Odpadá hodina

Změny v rozvrzích tříd:

1.ČK

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

6., 7. hod Odpadá hodina

1.KP

2.hod

LIV

   

odpadá

 

(Ste)

 

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ba)

 

6.hod

BIE

   

odpadá

 

(Rit)

 

7.hod

TEV

TEVk

 

odpadá

 

(Tk)

 

7.hod

TEV

TEVd

 

odpadá

 

(Tk)

 

skup KAD: 1. hod Třídnická hodina

 

skup KAD: 2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup KAD: 6. hod Odpadá hodina

 

skup KAD: 7. hod Praktické vyučování

 

skup PRO: 1.- 6. hod Praktické vyučování

1.PO

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

6., 7. hod Odpadá hodina

1.PV

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

6., 7. hod Odpadá hodina

2.K

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

6., 7. hod Odpadá hodina

2.ČK

1. hod Třídnická hodina

 

6., 7. hod Odpadá hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

2.KŘ

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

6. hod Odpadá hodina

 

skup ŘEZ: 7. hod Praktické vyučování

2.PO

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

6., 7. hod Odpadá hodina

3.KŘ

6., 7. hod Odpadá hodina

 

1. hod Třídnická hodina

 

2.- 5. hod Kultura a pod. akce

3.CV

2.hod

CJK

   

odpadá

 

(Imr)

 

4.hod

LIV

   

odpadá

 

(Imr)

 

6.hod

OBN

   

odpadá

 

(Ehl)

 

7.hod

AGJ

AGJ

 

odpadá

 

(Qui)

 

7.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Mil)

 

skup CUK: 1. hod Třídnická hodina

 

skup CUK: 2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup CUK: 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup VÝR: 1. hod Třídnická hodina

 

skup VÝR: 2.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup VÝR: 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup ŘEZ: 1.- 7. hod Praktické vyučování

Pedagogický dohled u třídy:

1.ČK, 1. hod - Quisová Soňa

1.ČK, 2.- 5. hod - Quisová Soňa

1.KP (KAD), 1. hod - Burdová Veronika

1.KP (KAD), 2.- 5. hod - Burdová Veronika

1.PO, 1. hod - Vaculová Ivana

1.PO, 2.- 5. hod - Vaculová Ivana

1.PV, 1. hod - Imrýšková Karin

1.PV, 2.- 5. hod - Imrýšková Karin

2.K, 1. hod - Jančíková Petra

2.K, 2.- 5. hod - Jančíková Petra

2.ČK, 1. hod - Foltisová Miroslava

2.ČK, 2.- 5. hod - Foltisová Miroslava

2.KŘ, 1. hod - Petržela Pavel

2.KŘ, 2.- 5. hod - Petržela Pavel

2.PO, 1. hod - Knorová Lenka

2.PO, 2.- 5. hod - Knorová Lenka

3.KŘ, 1. hod - Stejskalová Veronika

3.KŘ, 2.- 5. hod - Stejskalová Veronika

3.CV (VÝR), 1. hod - Hendrychová Hana

3.CV (CUK), 1. hod - Imrýšková Karin

3.CV (CUK, VÝR), 2.- 5. hod - Hendrychová Hana, Imrýšková Karin

 

 

KA: kino Mír (organizuje Mgr. Tkáčová)
Sraz žáků před kinem v 9:45 hod.

Suplování:   Pátek 21.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 18.12.2018 (10:04)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.ČK

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

1.KP

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

1.PO

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

       

1.PV

OD

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

       

2.PC

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

2.K

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

       

2.ČK

OD

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

       

2.KŘ

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

2.PO

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

2.VP

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

3.KŘ

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

3.CV

 

OD

OD

K,A

K,A

K,A

OD

OD

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Baštincová Alena (PedD)

     

-

..

-

         

Burdová Veronika (PedD)

     

..

-

..

         

Ehlerová Jana (PedD)

     

..

..

-

         

Farkašová Jiřina (PedD)

     

..

..

-

         

Foltisová Miroslava (Doh)

     

..

-

..

         

Hendrychová Hana (PedD)

     

..

-

-

         

Imrýšková Karin (Doh)

     

..

..

-

         

Jančíková Petra (Doh)

     

-

..

..

         

Knorová Lenka (Doh)

     

..

-

..

         

Lichnovská Vladislava (PedD)

     

..

-

-

         

Milerská Renata (DOV)

 

..

..

..

..

..

-

-

     

Moravcová Jiřina (PedD)

     

..

-

-

         

Petržela Pavel (Doh)

     

..

-

..

         

Pláničková Lenka (PedD)

     

-

-

-

         

Quisová Soňa (Doh)

     

..

..

..

         

Raabová Pavla (PedD)

     

-

-

..

         

Stacho Jiří (DOV)

 

..

..

..

-

..

..

-

     

Stejskalová Veronika (Doh)

     

-

..

..

         

Tkáčová Jana (PedD)

     

-

..

..

         

Vaculová Ivana (Doh)

     

..

..

-

         

Rymlová Marcela (Doh)

     

..

..

..

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Baštincová Alena

6.hod

odpadá

MAT

1.PV

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Burdová Veronika

0.hod

odpadá

AGJ

2.ČK (AGJ1)

 

Odpadá hodina

 

1.hod

odpadá

AGJ

2.ČK (AGJ1)

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

AGJ

2.K (AGJ1)

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Ehlerová Jana

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Farkašová Jiřina

1.hod

odpadá

SUR

1.PV (PEK)+

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

TEC

3.CV (CUK)

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Foltisová Miroslava

2.hod

odpadá

ABI

3.CV (ŘEZ)

 

Praktické vyučování

 

6.hod

odpadá

OPZ

1.KP (PRO)

 

Praktické vyučování

 

7.hod

odpadá

PRG

1.KP (PRO)

 

Praktické vyučování

Hendrychová Hana

1.hod

odpadá

TEC

1.PV (VÝR)

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

TEC

3.CV (VÝR)

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Imrýšková Karin

1.hod

odpadá

CJK

3.CV

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

LIV

2.K

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

CJK

2.KŘ

 

zrušeno

Jančíková Petra

2.hod

odpadá

MAT

2.ČK

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

ICT

3.KŘ (ICT1)

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

ICT

3.KŘ (ICT1)

 

Odpadá hodina

Janík Petr

5.hod

odpadá

OBN

1.PV

 

Kultura a pod. akce

 

6.hod

odpadá

ICT

3.CV (ICT1)

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

ICT

3.CV (ICT1)

 

zrušeno

Knorová Lenka

1.hod

odpadá

UCE

1.PO

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

UCE

1.PO

 

Odpadá hodina

Lichnovská Vladislava

1.hod

odpadá

ZBN

1.KP (PRO)

 

Praktické vyučování

 

2.hod

odpadá

ZBN

1.KP (PRO)

 

Praktické vyučování

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Moravcová Jiřina

1.hod

odpadá

TEC

2.ČK (KUCH)+

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

TEC

1.ČK

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Petržela Pavel

2.hod

odpadá

CHE

1.PV

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

CHE

1.ČK

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

CHE

2.KŘ

 

zrušeno

Pláničková Lenka

6.hod

odpadá

ICT

3.KŘ (ICT2)+

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

ICT

3.KŘ (ICT2)+

 

zrušeno

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Praisová Jana

0.hod

odpadá

FYZ

1.PV

 

Odpadá hodina

 

1.hod

odpadá

FYZ

1.ČK

 

Odpadá hodina

Quisová Soňa

1.hod

odpadá

ZDR

3.KŘ (KAD)

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

AGJ

1.PO (AGJ1)

 

Odpadá hodina

Raabová Pavla

1.hod

odpadá

TEC

1.KP (KAD)

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

TEC

1.KP (KAD)

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

VVY

1.KP (KAD)

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

VVY

1.KP (KAD)

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Ruský Martin

4.hod

odpadá

ZSV

2.PO

 

Kultura a pod. akce

 

5.hod

odpadá

ZSV

1.PO

 

Kultura a pod. akce

Stejskalová Veronika

7.hod

odpadá

CJK

1.ČK

 

Odpadá hodina

Tkáčová Jana

2.hod

odpadá

TEV

3.KŘ

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

TEV

2.PO

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

TEV

2.PO

 

Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Obecný pedagogický dohled

Vaculová Ivana

1.hod

odpadá

APE

2.PO

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

APE

2.PO

 

Odpadá hodina

Rymlová Marcela

1.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV2)+

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV2)+

 

Odpadá hodina

 

6.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV2)+

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV2)+

 

Odpadá hodina

Felbierová Michaela

1.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Odpadá hodina

 

2.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Odpadá hodina

 

3.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Kultura a pod. akce

 

4.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Kultura a pod. akce

 

5.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Kultura a pod. akce

 

6.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Odpadá hodina

 

7.hod

odpadá

OVY

2.VP (OVV1)

 

Odpadá hodina

Změny v rozvrzích tříd:

1.ČK

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

1.KP

3.hod

AGJ

AGJ

 

odpadá

 

(St)

 

3.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Mil)

 

4.hod

LIV

   

odpadá

 

(Ste)

 

skup KAD: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup KAD: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup PRO: 1.- 7. hod Praktické vyučování

1.PO

skup AGJ1: 6. hod Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

1., 2. hod Odpadá hodina

1.PV

0.- 2., 6. hod Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

2.PC

skup PEK: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup PEK: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

2.K

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

1., 2., 6. hod Odpadá hodina

2.ČK

0.- 2. hod Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup AGJ2: 6. hod Odpadá hodina

2.KŘ

1.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Mil)

 

1.hod

AGJ

AGJ

 

odpadá

 

(St)

 

2.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Mil)

 

2.hod

AGJ

AGJ

 

odpadá

 

(St)

 

4.hod

LIV

   

odpadá

 

(Imr)

 

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ja)

 

6.hod

CJK

   

odpadá

 

(Imr)

 

7.hod

CHE

   

odpadá

 

(Pe)

 

skup KAD: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup KAD: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup ŘEZ: 1.- 7. hod Praktické vyučování

2.PO

1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

2.VP

skup OVV1: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup OVV1: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup OVV2: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup OVV2: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

3.KŘ

3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

3.CV

1.hod

CJK

   

odpadá

 

(Imr)

 

4.hod

AGJ

AGJ

 

odpadá

 

(Qui)

 

4.hod

NEJ

NEJ

 

odpadá

 

(Mil)

 

5.hod

EKO

   

odpadá

 

(Kno)

 

6.hod

ICT

ICT2

 

odpadá

 

(Plá)

 

6.hod

ICT

ICT1

 

odpadá

 

(Jap)

 

7.hod

ICT

ICT2

 

odpadá

 

(Plá)

 

7.hod

ICT

ICT1

 

odpadá

 

(Jap)

 

skup CUK: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup CUK: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup VÝR: 1., 2., 6., 7. hod Odpadá hodina

 

skup VÝR: 3.- 5. hod Kultura a pod. akce

 

skup ŘEZ: 1.- 7. hod Praktické vyučování

Pedagogický dohled u třídy:

1.ČK, 3.- 5. hod - Quisová Soňa

1.PO, 3.- 5. hod - Vaculová Ivana

1.PV, 3.- 5. hod - Imrýšková Karin

2.K, 3.- 5. hod - Jančíková Petra

2.ČK, 3.- 5. hod - Foltisová Miroslava

2.KŘ (KAD), 3.- 5. hod - Petržela Pavel

2.PO, 3.- 5. hod - Knorová Lenka

2.VP (OVV1, OVV2), 3.- 5. hod - Rymlová Marcela

3.KŘ, 3.- 5. hod - Stejskalová Veronika

 

Zpracováno v systému Bakaláři